ประกาศประกวดราคาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 2 (24072563)