ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม) ประจำกองการศึกษา (15 ก.ย.63)